Ce imobile sunt exceptate de la intocmirea certificatului energetic?

Imobile care sunt exceptate de la obligativitatea intocmirii certificatului de performanta energetica sunt: lacasurile de cult, cladirile temporare, cladirile nerezidentiale din domeniul agricol, imobilele utilizate mai putin de 4 luni pe an sau cladiri independente cu suprafata de sub 50 mp. Am extras din legea 372/2005 urmatoarele randuri :

” Art. 7. – Cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:
a) clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
e) clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2. „

De ce avem nevoie de certificat energetic?

Acest document iti trebuie pentru inscrierea rolului fiscal al cladirii (inclusiv a unei parti din cladire). Orice act de vanzare sau inchiriere care are loc fara existenta acestui certificat energetic este nul.

Avantajul major al acestui document este ca informeaza proprietarul sau chiriasul cu privire la cantitatea de energie consumata pe metrul patrat/an. Astfel, poti deduce costurile de intretinere ale cladirii pornind de la costul unitatii de energie (kWh).

Prin urmare, acest certificat energetic este o dovada a calitatii (eficientei) cladirii si ofera o imagine de ansamblu asupra costurilor de intretinere.

Ce este un auditor energetic?

Persoana fizica atestata profesional care are capacitatea si dreptul de a realiza audit energetic si certificat energetic se numeste auditor energetic. Calitatea de auditor energetic este atestata profesional de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Auditor energetic atestat. In functie de tipul activitatilor pe care le desfasoara, un auditor energetic poate fi atestat dupa cum urmeaza:
a) auditor energetic gradul I, care realizeaza audit energetic cladiri si elaboreaza certificat energetic pentru toate categoriile de cladiri definite in legea 372/2005, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate;
b) auditor energetic gradul II, care elaboreaza certificat energetic pentru cladiri unifamiliale si apartamente blocuri de locuinte, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate.
Un auditor energetic atestat isi dovedeste calitatea sa prin:
– autorizatia de auditor energetic
– stampila
– legitimatie
Un auditor energetic raspunde, in conditiile legii, pentru datele inscrise in certificat, pentru continutul raportului de audit si pentru intocmirea corecta si completa a registrului.

Doriti sa aflati care este performanta energetica a unei cladiri, instalatii, apartament? Aveti nevoie de un certificat energetic? Doriti sa realizati un audit energetic?

Cautati un auditor energetic? Contactati-ne!

Cat costa un certificat energetic?

Pretul unui certificat de performanta energetica este dat de tipul si marimea imobilului. Tarifele practicate sunt cuprinse intre 150 si 400 de lei pentru imobile de tip apartament si 250 – 600 lei pentru imobile de tip casa unifamiliala. Pentru alte tipuri de imobile ( hale industriale, cladiri de birouri, spatii comerciale, etc ), pretul se stabileste in urma unei discutii.

Pentru o oferta de pret personalizata, va rugam sa ne contactati.

Ce acte sunt necesare pentru intocmirea unui certificat energetic?

– Planul Releveu al Cladirii.

– CF-ul Cladirii – pentru a prelua adresa exacta.

– Anul PIF ( punerii in functiune ) – in cazul in care acesta nu se cunoaste, poate fi aflat din Certificatul Fiscal obtinut de la Primarie.

Care sunt clasele de performanta energetica si notele care se acorda?

In funcţie de performanta energetica avuta, cladirile se incadreaza in 7 clase, pe o scala energetic ce porneste de la clasa A – caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, de pana la 125 de kWh/mp/an, pana la clasa G – corespunzatoare celui mai ridicat consum specific de energie, de peste 820 kWh/mp/an.

Care este valabilitatea unui certificat de performanta energetica?

Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri si este valabil 10 ani de la data eliberarii, inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea la care existe un certificat valabil, se efectueaza lucrari de renovare majora, ce schimba consumurile energetice ale acesteia.

De cand este obligatoriu sa ai un certificat energetic?

In Legea nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, emisa de catre Parlament si publicata in: Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013

ART.I , PCT. 17. După articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1 – 13^3, cu următorul cuprins:

Art. 13^1. – (1) Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz.(2) La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.(3) La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului.
(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 13^2. – (1) Pentru clădirile care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepţie şi constituie parte componentă a cărţii tehnice a construcţiei.(2) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.(3) Prin excepţie de la prevederile art. 13 şi 13^1, în cazul clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispoziţia cumpărătorului date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia, urmând ca la recepţia la terminarea lucrărilor să se aplice prevederile alin. (1).

Art. 13^3. – În scopul informării potenţialilor cumpărători sau chiriaşi, investitorul/proprietarul/administratorul clădirii/unităţii de clădire prevăzute la art. 7 alin.(1) va preciza în anunţurile de vânzare sau închiriere a acestora informaţii din certificat cu privire la indicatorii de performanţă prevăzuţi la art. 5.”